Contacto | Tel.:986 88 03 00

IMPRESOS OFICIAIS

Dende aquí poderás imprimir todos os impresos oficiais que serán necesarios para calquer trámite con esta administración.

DEPORTES
Solicitude de uso de instalacións deportivas

SECRETARIA
Ocupación de vía pública
Solicitude de censo de animais domésticos
Solicitude Tarxeta Aparcamento Mobilidade Reducida
Solicitude Devolución Fianza Ocupación Vía Pública

SECRETARIA- PADRÓN
Alta e cambio empadroamento: GALEGO CASTELÁN
Autorización proxenitores empadroamento menor de idade: GALEGO CASTELÁN  
Declaración xurada
Impreso baixa de oficio:  GALEGO  CASTELÁN
Modelo cambio de enderezo
Solicitude de renovación da inscrición no padrón para estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente

SECRETARIA- MEDIO AMBIENTE
Inscrición Animais Potencialmente Perigosos (APP)
Inscipción Animais de Compañía
Solicitude/Renovación Licenza Animais Perigosos
Anexo Datos Rexistro Central de Penados

SECRETARIA – ACTIVIDADES
Comunicación previa de obras locais comerciais
Comunicación previa cambio titularidade
Comunicación previa cesión dos dereitos de tramitación de licenza
Comunicación previa solo actividade
Licenza para postos de venda
Licenza catalogados ou BIC
Licenza de Recreativas
Licenza para circos
Solicitude licenza de espectáculos públicos

SERVIZOS SOCIAIS
Solicitude familia numerosa
Solicitude vivenda renovación
Solicitude vivenda
Solicitude de bonificación lixo-auga-sumidoiro

TESOURARÍA
Exención canon auga familias numerosas
Cambio titularidade catastro
Solicitude liquidación provisional
Solicitude de vaos
Modelo exención IVTM
Transmisións patrimoniais

URBANISMO
Solicitude licenza primeira ocupación
Comunicación previa de obras
Solicitude licenza urbanística
Tasas Urbanismo

VEHÍCULOS
Beneficios IVTM
POLICÍA LOCAL
Solicitude informe Policía Local

PORTELO ÚNICO – XUNTA DE GALICIA
Remisión documentación
Solicitude

OUTROS TRÁMITES
Alcaldía – Solicitude de acceso a documentación e/o expediente por parte dun cargo electo
Alcaldía – Instancia Xeral
Alcaldía – BODAS – Solicitude Matrimonio Civil
Alcaldía – Solicitude Certificado
Alcaldía – Solicitude Local Municipal

 

  • Se desexa recibir avisos e novidades do concello, subscríbase ao noso boletín.

  • Avd Ourense s/n

    Telf: 986 88 03 00

    Fax: 986 88 20 13

    alcaldia@concellodemarin.es


    Diseño Web Future Comunicación