Contacto | Tel.:986 88 03 00

Inicio Obras da Ponte do Campo.

Con data 27 de marzo de 2015 redactouse o proxecto básico para a RESTAURACIÓN DA PONTE DE O CAMPO, en base ó cal tramitáronse as autorizacións previas nos entes públicos de patrimonio e augas de Galicia,obténdose ambos informes favorables.

Englóbanse dúas fases, e que a que agora se acomete é a relativa á Fase I.- Restauración Estructural na que se inclúe:
– O recoñecemento do obxecto de intervención.
– A reparación da estructura.
– A reposición dos servizos afectados.
– A reconstrucción das condicións da contorno que permitan un caudal uniforme baixo a ponte.

A Ponte do Campo atópase ubicado sobre o río Loira no vial que une os núcleos rurais de O Campo e O Coto, nun contorno natural na que se foi humanizando a paixase, formando camiños, tendendo pontes que permitan cruzar ríos e levantando construccións auxiliares como molinos, lavadoiros, etc.

A configuración da ponte trátase dunha ponte de tradición constructiva popular formado por cinco vanos adintelados de luces entre os 1,55 e 2,50 metros, formados por lousas de pedra

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN…………………………… 45.985,17 €
IMPORTE DO I.V.E. ⁄…………………………………………………….. 9.656,89 €
TOTAL………………………………………………………………………….. 55.642,06 €
O Proxecto ascende á cantidade de CINCUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS CORENTA E DOUS Euros con SEIS Cts. (55.642,06)

Adxudicada a obra esta foi iniciada estos días pola adxudicataria, unha vez contratada a dirección da obra e a seguridade e saúde.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies