O Concello aproba a Conta Xeral do ano 2018

O Concello de Marín aprobou onte no Pleno da Corporación municipal a Conta Xeral do 2018, despois de que os servicios técnicos e de intervención pechasen a contabilidade.
Esta conta xeral, que en palabras do concelleiro de Facenda, Manuel Santos, “representa a fiel imaxe da contabilidade do Concello”, foi presentada á Comisión Especial de Contas a finais de outubro. Despois, pasou por un período de exposición ao público no que non se presentou ningunha alegación.
No que respecta ao resultado da Liquidación do Orzamento, o total dos dereitos recoñecidos netos ascendeu a 15.707.028,70 euros, cunhas obrigacións recoñecidas netas de 15.801.028,77 euros. Unha vez realizados os axustes de desviación de financiación, obtívose un resultado orzamentario positivo de 400.116,11 euros.
Tamén arroxa un resultado positivo o remanente de tesourería para gastos xerais, que despois de que se realizasen os cálculos pertinentes, o resultado quedou en 4.860.553,58 euros.
Un concello sen débeda
Nos últimos anos, o Goberno local ven adoptando medidas de xestión coas que poder rebaixar o nivel de endebedamento de forma progresiva. Grazas a iso, no 2018 conseguiuse amortizar a débeda do millón de euros que aínda estaba pendente.
Desta maneira, na Conta Xeral refléxase un importe de débeda do 0% para o exercicio do ano pasado.
“Un ano de esforzo económico”
O concelleiro de Facenda afirma que o 2018 foi un ano “de moito esforzo económico”, dado que aumentaron as cantidades de inversión en obras e en melloras de servizos para avanzar no benestar da sociedade marinense.
Isto supuxo que se superase o límite de gasto, polo que o Goberno local tivo que encargar a elaboración dun Plan Económico Financieiro, que xa se aprobou no Pleno do pasado mes.

A elaboración deste instrumento é unha práctica habitual en moitos concellos galegos, debido ao cambio da normativa que marca os límites de gasto co obxectivo de evitar os incrementos de déficit. “Neste sentido”, subliña o concelleiro, “Marín está nunha situación totalmente saneada, precisamente por ter amortizada a débeda”.
As medidas que se propoñen no plan pasan, sobre todo, pola licitación dunha serie de servizos que repercutirán nun aforro futuro, como son o servizo de atención a domicilio, o subministro eléctrico, os servicios auxiliares do ciclo ca auga ou o mantemento dos xardíns, entre outros.
Santos considera que a elaboración deste plan é algo “positivo”, porque “abre a oportunidade a seguir mellorando na xestión e na regularización de certos contratos de servizos”.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies