Memoria
Normativa Urbanística
Núcleos de Ordenación
Sistemas xerais e estructura orgánica
Solo Rústico clasificación
Solo urbano e solo urbanizable desenvolvido cualificación
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL DE MARÍN
SISTEMAS XERAIS E ESTRUCTURA ORGANICA:
Descargar todos os documentos de Sistemas Xerais e Estructura Orgánica nun só arquivo (8 MB Arquivo .zip )