Acordo de Xunta de Goberno Local de 15.01.2015, de clasificación de ofertas e requirim. de documentación a CONSTRUCCIONES E. C. CASAS, SL, no expediente de adxudicación da obra "Adecuación, Mellora e conservación de viais no Concello de Marín"

Acordo de Xunta de Goberno Local de 15.01.2015, de clasificación de ofertas e requirim. de documentación a CONSTRUCCIONES E. C. CASAS, SL, no expediente de adxudicación da obra "Adecuación, Mellora e conservación de viais no Concello de Marín"

Anterior Anuncio da convocatoria ao acto público de apertura de ofertas (sobre B) no expediente de contratación das obras de "Adecuación, mellora e conservación de viais no Concello de Marín" para o vindeiro VENRES, 9/01/2015 ás 13,15 horas

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados