Anuncio de apertura do sobre "B" do expediente de contratación do Acondicionamiento de acceso principal á praza de abastos de Marín para o mércores, 27-08-2014 ás 9.30 horas

Anuncio de apertura do sobre "B" do expediente de contratación do Acondicionamiento de acceso principal á praza de abastos de Marín para o mércores, 27-08-2014 ás 9.30 horas

Anterior Mesa de Contratación, de 14.07.14, do procedemento de contratación do servizo de "Limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín", para comunicar a valoración das ofertas económicas dos sobres "C" das proposicións

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados