Anuncio de convocatoria do acto publico para apertura sobre B no expediente de contratación das obras de "Pavimentación en caminos do rural de Marín". PUSIM 2012. LUNS 01/12/2014 ÁS 9.00 HORAS

Anuncio de convocatoria do acto publico para apertura sobre B no expediente de contratación das obras de "Pavimentación en caminos do rural de Marín". PUSIM 2012. LUNS 01/12/2014 ÁS 9.00 HORAS

Anterior Prego de cláusulas administrativas particulares para contratación do servizo consistente na "Dirección, consultoría e asistencia técnica global da oficina de rehabilitación de vivenda do Concello de Marin". Procedemento negociado sen publicidade

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados