Cultura, patrimonio e normalización

Beatriz Rodríguez Gómez

Cultura, patrimonio, normalización lingüistica, coordinación actividades culturais e utilización de espazos públicos culturais.

cultura@concellodemarin.es

Itcíar Álvarez Tapia (Delegación Especial)

Coordinación da actividade cultural e utilización de espazos públicos culturais.

itziar.alvarez@concellodemarin.es