Medio Rural

Pablo Novas Caballero

Nesta área lévanse as competencias relativas ao medio rural e as parroquias, que aínda que transversalmente teñen temas en común e coordinados con medio ambiente, a atención integral dos problemas, obras que se acometen… faise desde esta área.

As novas tecnoloxías pretendemos que se apliquen á hora de facilitar e modernizar a administración municipal, afectaría a todos os servizos, e todas as áreas, tendo en conta que a información, as canles de participación, as comunicacións, as ferramentas informáticas fan necesario que se atendan os problemas cunha visión actualizada os medios que na actualidade contribúen a mellorar as relacións que debe ter a administración local cos veciños.

alcaldia@concellodemarin.es


José Cidrás Rosales.

COORDINACIÓN DE SERVIZOS NAS DISTINTAS
PARROQUIAS DO RURAL

alcaldia@concellodemarin.es


Medio Rural

As obras son reflexo do esforzo da Xunta en materia de saneamento, pois a actuación que está a piques de iniciarse conta cun investimento de arredor de 540.000 euros, que se suma aos investimentos da obra…