Urbanismo, facenda e persoal

Manuel Santos Costa

Competencias derivadas do urbanismo municipal e da ordenación do territorio, licenzas municipais de obras maiores, menores, de primeira ocupación, permisos municipais, disciplina urbanística.

Relacións coa Intervención e Tesouraría municipal.

Control no gasto ordinario que afecta a todas as áreas do concello.

alcaldia@concellodemarin.es