Urbanismo, facenda e persoal

Manuel Santos Costa

Urbanismo, facenda, persoal, vivenda, emprego, empresa, tecnoloxías da información e comunicación e coordinación das áreas de goberno.

Competencias derivadas do urbanismo municipal e da ordenación do territorio, licenzas municipais de obras maiores, menores, de primeira ocupación, permisos municipais, disciplina urbanística.

Relacións coa Intervención e Tesouraría municipal.

Control no gasto ordinario que afecta a todas as áreas do concello.

urbanismo@concellodemarin.es

Hugo González López (Delegación Especial)

Coordinación das tecnoloxías da información e comunicación.

hugo.gonzalez@concellodemarin.es