CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACION para a cualificación da documentación de emenda de defectos subsanables, admisión de licitadores e apertura, en acto público, dos sobres “B” das proposicións admitidas no procedemento convocado para contratar a obra recollida no “PROXECTO DE RESTITUCIÓN DA PARCELA SITUADA NO CAMIÑO DE RAPOSEIRAS – MARÍN (PONTEVEDRA)”.

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACION para a cualificación da documentación de emenda de defectos subsanables, admisión de licitadores e apertura, en acto público, dos sobres “B” das proposicións admitidas no procedemento convocado para contratar a obra recollida no “PROXECTO DE RESTITUCIÓN DA PARCELA SITUADA NO CAMIÑO DE RAPOSEIRAS – MARÍN (PONTEVEDRA)”.

Anterior Anuncio da cualificación final do proceso de selección.

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados