Se non dispón de Acrobat Reader para a
visualización dos documentos pode descargalo aquí.

Memoria
Normativa Urbanística
Núcleos de Ordenación
Sistemas xerais e estructura orgánica
Solo Rústico clasificación
Solo urbano e solo urbanizable desenvolvido cualificación
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL DE MARÍN
O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Marín foi aprobado definitivamente pola Consellería de Medio, Territorio e Infraestruturas con data 27 de xuño de 2012.

O Texto do Plan foi dilixenciado pola Secretaria Xeral de Urbanismo onde manifesta que o texto está axustado ás condicións da Orde de aprobación definitiva.

No Boletín Oficial da Provincia do 15 de outubro de 2012 foi publicada a normativa e as ordenanzas do documento urbanístico.

A partir do día de hoxe do 2 de novembro de 2012 o Texto do documento de Planeamiento de Marín estará colgado na páxina web do Concello de Marín para facilitar a súa consulta e información a todos os interesados.


Marín, 2 de novembro de 2012