Contacto | Tel.:986 88 03 00

O Concello adopta medidas adaptadas ás circunstancias para retomar pouco a pouco a actividade nos servizos municipais

Desde o inicio do estado de alarma pola pandemia da COVID19, o Concello de Marín adoptou medidas organizativas extraordinarias destinadas á redución da actividade presencial e dispuxo un funcionamento da actividade municipal de servizos mínimos, coa finalidade de protexer a seguridade e a saúde dos traballadores e traballadoras e da cidadanía e conter a progresión da enfermidade.
Ante o proceso de desescalada que estamos a vivir e co fin de que o Concello recupere paulatinamente a súa normal actividade, publicouse unha resolución de Alcaldía pola que se adoptan as medidas organizativas necesarias para a adecuación do funcionamento dos servizos municipais ás circunstancias actuais.

1.- Servizos Municipais Externos
As brigadas municipais (Obras e Servizos, Electricidade, Augas, Parques e Xardíns, Cemiterios…) continuarán a funcionar mediante quendas semanais, permitindo a flexibilización horaria, de tal xeito que se reduzan ao mínimo as situacións de coincidencia dos diversos grupos de traballo.

2.- Servizos Municipais Administrativos e Atención á Cidadanía
Ademais de continuar prestándose os servizos nas medidas non presenciais, procederase nos próximos días á organización de quendas presenciais dentro das propias instalacións municipais por parte das xefaturas. Estas quendas serán diarias ou semanais e afectarán aos servizos de Rexistro de Entrada, Estatística (Padrón), Tesourería, Urbanismo, Secretaría, Intervención e Promoción do Emprego.
O horario de atención ao público de xeito presencial será de 10.00 a 13.00 horas, pero manterase a atención telefónica en horario de 09.00 a 14.00 horas. No caso de ser presencial, será obrigatorio contar cunha cita previa que se solicitará chamando ao teléfono do Concello (986 88 03 00).
En todo momento, controlarase o acceso das persoas ao interior, comprobando as citas previas e garantindo a distancia interpersoal recomendada como medida de prevención da saúde, como o resto de pautas de comportamento relacionadas coa hixiene e a redución do risco de contaxio.
No que respecta á Policía Local, Servizos Sociais, o CIM e o Departamento de Novas Tecnoloxías, continuarán coas quendas de traballo do persoal.

Medidas de prevención durante a xornada laboral
En todo momento, tanto o persoal municipal como a veciñanza que acuda ao Consistorio, deberán manter a distancia interpersoal mínima recomendable.
Ademais, dotarase a todo o persoal do material de protección adecuado ás actividades e traballos que desempeñan, especialmente luvas e mascarillas ou pantallas. Por outra banda, realizarase unha ventilación periódica nas instalacións diariamente e reforzaranse as tarefas de limpeza en todas as estancias, desinfectando dun xeito aínda máis intenso en zonas como os aseos, as salas de reunións e as áreas de acceso público.

Órganos colexiados
Hoxe ás 20.00 horas terá lugar o primeiro Pleno da Corporación presencial desde o inicio da pandemia. Realizarase con todas as medidas sanitarias esixidas, repartindo aos concelleiros dos diversos grupos tamén na bancada do público, coa finalidade de garantir a separación mínima entre persoas.
Ademais, tamén volven a celebrarse xa as Xuntas de Goberno local e as Comisións Informativas.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies