Contacto | Tel.:986 88 03 00

O Pleno da Corporación acorda denegar a cesión do contrato da recollida do lixo en favor de Urbaser

O Pleno da Corporación aprobou a denegación da cesión do contrato da recollida do lixo solicitada por Recolte, actual adxudicataria, en favor de Urbaser. A concelleira de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, explicou durante a sesión plenaria as razóns que levaron ao Goberno local a tomar esta decisión.
Esta situación ten a súa orixe na compra, por parte de Urbaser, dos dereitos de contrato de Recolte a nivel xeral, afectando a todos aqueles concellos nos que a empresa ten adxudicado o servizo de recollida de lixo.
Esta cesión contractual está amparada pola Lei de Contratos de Sector Público, pero esíxense unha serie de requisitos para poder levala a cabo. No que ten que ver cos criterios obxectivos a cesión é correcta, pero non é así no que respecta á valoración subxectiva.
Así se extrae do informe do arquitecto técnico municipal, que é o responsable do contrato, e que trasladou ao Goberno local que existen unha serie de impedimentos á cesión do contrato a Urbaser, que son nos que se sustenta a Concellaría para denegar tal acto.
Para o arquitecto técnico municipal, como responsable do contrato, existen impedimentos á cesión do contrato, xa que “as cualidades técnicas de Recolte foron parte fundamental da razón para a adxudicación do contrato, xa que para a adxudicación se valoraron tanto os criterios automáticos como outros dependentes dun xuízo de valor, sendo a puntuación final a combinación de ambos tipos de criterios”.
“Ademais, dase a circunstancia especial de que no proceso de licitación, a xustificación da baixa temeraria requirida pola mesa de contratación foi admitida tendo en conta, entre outros aspectos, que o seu plan de expansión empresarial na comunidade autónoma de Galicia lle permitía plantexar un procedemento financieiro especialmente favorable, re- ducindo así os custes a atribuír a este contrato. Esta circunstancia, non se pode aplicar directamente a URBASER, pois resulta moi improbable que as estratexias empresariais de ambas entidades sexan idénticas”.
Para o técnico municipal, non é posible probar que a execución do contrato por parte de Urbaser poida cumprir cos mesmos estándares de calidade que Recolte, actual adxudicataria. “Urbaser participara na licitación e ofertara a realización dun servizo de inferior calidade técnica por un prezo superior en máis dun 10%”, versa o informe, indicando que esta empresa quedou de cuarta sobre cinco ofertas no concurso público. Desta maneira, o técnico considera “pouco probable que poida realizar o servizo polo mesmo prezo en idénticas condicións de calidade, mantendo o equilibrio financieiro da concesión”.
Con esta avaliación, o Goberno local decidiu pedirlle a Urbaser un estudo, a entregar nun prazo de 10 días desde que lle foi comunicado, no que xustificase, “con datos reais”, como podería prestar o servizo de recollida de lixo cas mesmas garantías que Recolte e sen sobrepasar o presuposto establecido na concesión.
Fronte a esta petición do Concello, a empresa Urbaser non presentou o estudo e simplemente enviou un escrito no que manifestou a súa intención de “quedar á espera” de que Administración, neste caso o Concello de Marín, lles comunicase a decisión finalmente adoptada.
Dado que o órgano contratante da concesión é o Pleno da Corporación, esta denegación foi debatida onte e aprobada polos membros da Corporación.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies