Contacto | Tel.:986 88 03 00

Resolucións con efectos en materia tributaria

  • O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 11 de xuño de 2020, aprobou provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal xeral de Tesourería e recadación dos tributos e outros ingresos de dereito público. En cumprimento do establecido no artigo 17.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o expediente a información pública por un prazo de 30 días contados a partir do seguinte ao de publicación deste anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra

Resolución

 

  • Modificación de calendario fiscal por causa de estado de alarma, de modo que se fixa no 31/08/2020 a data final de pago en voluntaria do imposto sobre vehículos de tracción mecánica e da taxa por ocupación de vía pública con vao permanente. É dicir, soamente para este exercicio pásase do 06/04/2020, data prevista en calendario fiscal, ao 31/08/2020.

Resolución

 

  • Levantamento de suspensión de tramitación de procedementos de xestión tributaria e recadación que fora declarada por estado de alarma. Tamén se fixa o criterio para poñer á cobranza as cotas de fraccións correspondentes aos meses de marzo, abril e maio. Modifícase a data de cargo da 1ª cota do imposto sobre bens inmobles para os que optaron polo pago fraccionado, pero esta medida só afecta a 5 persoas.

Resolución

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies