A Administración electrónica do Concello, unha das liñas estratéxicas do Marín2020

A Administración electrónica do Concello, unha das liñas estratéxicas do Marín2020

A estratexia de desenvolvemento urbano sostible #Marín2020, cofinanciada cos Fondos DUSI, pertencentes ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, segue avanzando nos seus obxectivos.
Concretamente, a Unión Europea axuda a territorios con estratexias DUSI como a de Marín cunha cofinanciación dun 80% dos seus proxectos, a través do coñecido como Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020.
Entre as liñas estratéxicas do #Marín2020, destaca a mellora da informatización da Administración local, ca fin de que os trámites burocráticos diarios que se realizan no Concello poidan ser máis áxiles, efectivos e que conten ca tecnoloxía necesaria para a súa aplicación.
Deste xeito, o Goberno local leva traballando intensamente no último ano na elaboración dun proxecto que permita desenvolver unha plataforma de administración dixital moderna e avanzada, cuxo prego de contratación vén de ser aprobado na Xunta de Goberno local celebrada esta semana.
Este contrato enmárcase dentro da liña de actuación 1 do #Marín2020, destinada a “favorecer a progresiva implantación da administración electrónica e de mecanismos de participación e transparencia”, segundo se pode ler na memoria do proxecto europeo realizado polo Concello marinense.
No prego elaborado para a licitación deste contrato, determínanse tres lotes, necesarios para poder implementar a administración electrónica na vila, aos que se poderán presentar as empresas que estean interesadas tanto de maneira individual (para executar un único lote) ou a máis dun.
O primeiro lote recolle a implantación e a posta en funcionamento dun sistema integral que soporte esta administración dixital. Será, de maneira pormenorizada, un sistema de xestión de expedientes, no que se podan tramitar estes documentos. É dicir, que actuará coma un sistema de arquivos.
O segundo lote fai referencia á adquisición e dotación ao corpo municipal do equipamento informático necesario para vincular o desenvolvemento desta administración electrónica.
Finalmente, o terceiro lote inclúe a adquisición de servidores, almacenamento e backup para a xestión interna do Concello e que se utilizará de maneira complementaria á tramitación electrónica.

Detalles do contrato
O prazo de presentación non será inferior a 35 días, desde o momento no que se envíe o anuncio da licitación á Oficina de Publicacións da Unión Europea. Toda a documentación debe presentarse a través da Plataforma de Contratación do Sector Público.
A adxudicación realizarse mediante procedemento aberto, con pluralidade de criterios de adxudicación baseados na mellor relación calidade-precio.
O importe total de licitación do contrato será de 337.635,30 euros, co IVE incluído.

Anterior O Concello mellora a iluminación na Rúa Lameira con 12 novos puntos de luz por petición dos veciños

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados