Acordo da Xunta de Goberno Local de 15.01.2015, de clasificación de ofertas e requirimento de documentación á empresa CONSTRUCCIONES ORESA, SL, no expediente de contratación para a adxudicación da obra "Humanización da rúa Jaime Janer"

Acordo da Xunta de Goberno Local de 15.01.2015, de clasificación de ofertas e requirimento de documentación á empresa CONSTRUCCIONES ORESA, SL, no expediente de contratación para a adxudicación da obra "Humanización da rúa Jaime Janer"

Anterior Anuncio da convocatoria ao acto público de apertura de ofertas (sobre B) no expediente de contratación das obras de "Adecuación, mellora e conservación de viais no Concello de Marín" para o vindeiro VENRES, 9/01/2015 ás 13,15 horas

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados