Acordo de Xunta de Goberno Local de 30-08-13 de clasificación de ofertas e requeremento de documentación no procedemento de adxudicación do contrato de obras de "Acondicionamento do Río Troncoso en Sto. Tomé de Piñeiro"

Acordo de Xunta de Goberno Local de 30-08-13 de clasificación de ofertas e requeremento de documentación no procedemento de adxudicación do contrato de obras de "Acondicionamento do Río Troncoso en Sto. Tomé de Piñeiro"

Anterior Anuncio de información pública de "Desestimento do procedemento de contratación do servizo de limpeza dos edificios e instalaciós municipais"

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados