Anuncio da convocatoria para o 14.07.2014, ás 13.00 horas, do acto publico de apertura das ofertas económicas do sobre "C" no procedemento de contratación do Servizo de limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín

Anuncio da convocatoria para o 14.07.2014, ás 13.00 horas, do acto publico de apertura das ofertas económicas do sobre "C" no procedemento de contratación do Servizo de limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín

Anterior Resolución da Alcaldía de adxudicación da concesión demanial para utilización privativa do posto 1472 da praza de abastos de Marín a Dª Ana Isabel Crespo Blanco

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados