Bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades deportivas 2018-2019 (Actualizado 10/12/19)

Bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades deportivas 2018-2019 (Actualizado 10/12/19)

Mediante resolución da Alcaldía nº 2.343 de data 23.09.19 foron aprobadas as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a entidades deportivas de Marín, para o fomento da práctica deportiva e a participación federada na tempada 2018-2019, procedéndose á súa convocatoria.

Dando cumprimento a dita resolución, procédese á publicación íntegra das mesmas para xeral coñecemento.

EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DE 2 DE DECEMBRO DE 2019

Enlace das subvencións e axudas

Anterior O Concello amplía a catro anos o tempo de adxudicación das hortas urbanas do Sequelo

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados