Bases do XV Premio Narración Curta Concello de Marín

Premio Narración Curta para escolares

A Concellería de Cultura convoca este premio de narración curta entre o alumnado que cursa os seus estudos de Primaria e de Primeiro e Segundo da ESO nos centros de ensino de Marín.

BASES:
1. Poderán participar todos/as os/as escolares dos centros de ensino do municipio de Marín que cursen Educación Primaria e Primeiro e Segundo da ESO.
2. Cómpre que os traballos sexan inéditos, de temática libre e realizados en lingua galega cunha extensión máxima de 3 páxs. tamaño DIN A4, escritos por unha soa cara.
3. O prazo de admisión dos traballos pecharase ás 14.00 horas do día 20.04.2018.
4. Cada centro escolar poderá presentar, como máximo, tres traballos por categoría.
5. Haberá catro categorías:
1ª Categoría: Educación Primaria: lº e 2º curso.
2ª Categoría: Educación Primaria: 3º e 4º curso.
3ª Categoría: Educación Primaria: 5º e 6º curso.
4ª Categoría: ESO: 1º e 2º curso.
6. O xurado concederá tres premios por categoría consistentes en material escolar e unha placa para o primeiro de cada categoría.
7. O resultado das deliberacións do xurado publicarase ao día seguinte á avaliación e, asemade, convocarase aos/ás gañadores/as para recolleren os seus premios ás 12:00h do 17.05.2018, Día das Letras Galegas.

Premio Narración Curta para adultos

Co galo do Día das Letras Galegas o Concello de Marín, como cada dous anos, convoca o certame ”XV Premio de Narración Curta Concello de Marín”, no que rexen as seguintes condicións:

BASES:
1. Neste certame poderán concorrer todos/as os/as autores/as de ámbito nacional.
2. Cómpre que os traballos cumpran cos seguintes requisitos:
a. Que sexan en lingua galega, orixinais e inéditos.
b. Cunha extensión limitada entre cinco e dez páxinas tamaño DIN A4 mecanografadas a dobre espazo por unha soa cara, polo menos, as cinco primeiras.
c. A temática será libre.
d. O prazo: os relatos presentaranse antes das 13.00 h do día 20.04.2018.
e. Hanse de remitir á Comisión de Cultura do Concello de Marín, indicando no sobre “XV Premio de Narración Curta Concello de Marín”.
3. Concederase un único premio de MIL EUROS (1.000,00 €) ao que se lle aplicará a retención prevista na normativa (21%).
4. O xurado publicará o seu fallo nos medios de comunicación e poñerase en contacto co/a autor/a, quen se compromete acudir ao Concello de Marín para recoller o premio o 17.05.2018, Día das Letras Galegas, dentro dos actos organizados por mor do exaltación da nosa lingua.
5. A concesión do premio non implica a perda dos dereitos de
autor/a sobre o traballo premiado.
6. O Concello de Marín resérvase o dereito de publicar
total ou parcialmente o traballo premiado.
7. Se os traballos que presentaren non reuniren a suficiente
calidade, o xurado proporá declarar deserto o premio.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies