Contestacións a preguntas e dúbidas sobre os pregos do procedemento de adxudicación do "Servizo de Limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín"

Contestacións a preguntas e dúbidas sobre os pregos do procedemento de adxudicación do "Servizo de Limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín"

Anterior Prego de cláusulas advas. particulares que rexirán a contratación mediante procedemento aberto con varios criterios de adxudicación do servizo de "Limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín" 2ª parte

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados