Contratación do Servizo de "Limpeza de edificios e instalacions dependentes do Concello de Marín" Acordo plenario de 12.09.2014, de clasificación de ofertas e requeremento de documentación xustificativa ao licitador que presentou a oferta mais ventaxosa

Contratación do Servizo de "Limpeza de edificios e instalacions dependentes do Concello de Marín" Acordo plenario de 12.09.2014, de clasificación de ofertas e requeremento de documentación xustificativa ao licitador que presentou a oferta mais ventaxosa

Anterior Anuncio da próxima sesión da Mesa de Contratación para a adxudicación do contrato do servizo de "Limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín" para o día 4.09.14, ás 13.15 hs

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados