(Actualizado: 14-1-2019) Empregamarin V. Listaxe admitidos-excluidos

(Actualizado: 14-1-2019) Empregamarin V. Listaxe admitidos-excluidos

ACTUALIZADO 14-1-2019:

Valoración das alegacións presentadas.
Valoración da fase de oposición.

Valoración de méritos presentados polos solicitantes.

VALORACION

Lista definitiva de aspirantes admitidos no proceso de selección de dous técnicos/as de prospección e orientación laboral para o programa integrado de emprego EMPREGAMARÍN V:

Lista Definitiva de aspirantes admitidos EmpregaMarín V

 

Expte.: 240/2018. Programa integrado de emprego “Empregamarin V”. Listaxe provisional de admitidos e excluidos.
Rematado o prazo de presentación de instancias de acordo co previsto nas bases do proceso selectivo para o nomeamento interino dous/dúas Técnicos/as para a realización de tarefas de Orientación, Prospección Laboral e accións de sensibilización da cultura emprendedora para o programa integrado de emprego “Empregamarin V”, aprobadas por resolución da Alcaldía o día 27 de novembro de 2018 e publicadas no BOP de Pontevedra no 234 de 5 de decembro de 2018, esta Alcaldía no uso das facultades que ten atribuídas polo art. 21 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,

LISTA PROVISIONAL

Anterior Concerto de Nadal da Banda de Música da Escola Naval

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados