IMPRESOS OFICIAIS

IMPRESOS OFICIAIS

Dende aquí poderás imprimir todos os impresos oficiais que serán necesarios para calquer trámite con esta administración.

SECRETARIA – ATENCIÓN A CIDADANÍA

Mobilidade

Ocupación Vía Pública

Novas Tecnoloxías

Medio Ambiente

 

SECRETARIA- PADRÓN
Alta e cambio empadroamento: GALEGO CASTELÁN
Autorización proxenitores empadroamento menor de idade: GALEGO CASTELÁN  
Declaración xurada
Impreso baixa de oficio:  GALEGO  CASTELÁN
Modelo cambio de enderezo
Solicitude de renovación da inscrición no padrón para estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente

SECRETARIA – ACTIVIDADES
Comunicación previa de obras locais comerciais
Comunicación previa cambio titularidade
Comunicación previa cesión dos dereitos de tramitación de licenza
Comunicación previa solo actividade
Licenza para postos de venda
Licenza catalogados ou BIC
Licenza de Recreativas
Licenza para circos
Solicitude licenza de espectáculos públicos
Solicitude Renovación Mercadillo Ambulante

SERVIZOS SOCIAIS
Solicitude familia numerosa
Solicitude vivenda renovación
Solicitude vivenda

TESOURARÍA
Exención canon auga familias numerosas
Cambio titularidade catastro
Solicitude liquidación provisional
Modelo exención IVTM
Transmisións patrimoniais

URBANISMO
Solicitude licenza primeira ocupación
Comunicación previa de obras
Solicitude licenza urbanística
Tasas Urbanismo

DEPORTES
Solicitude de uso de instalacións deportivas

POLICÍA LOCAL
Solicitude informe Policía Local

PORTELO ÚNICO – XUNTA DE GALICIA
Remisión documentación
Solicitude

OUTROS TRÁMITES
Alcaldía – Solicitude de acceso a documentación e/o expediente por parte dun cargo electo
Alcaldía – Instancia Xeral
Alcaldía – BODAS – Solicitude Matrimonio Civil
Alcaldía – Solicitude Certificado
Alcaldía – Solicitude Local Municipal
Comunicación Previa para a TIRADA DE FOGUETES

 

Anterior NORMATIVA XERAL

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados