O Concello aposta por actuacións de sustentabilidade nas praias acordes co distintivo ambiental EMAS

O Concello aposta por actuacións de sustentabilidade nas praias acordes co distintivo ambiental EMAS

O “ EMAS” é un instrumento recoñecido en todos os Estados membros da Unión Europea polo cal se permite que as organizacións se adhiran, con carácter voluntario, a un sistema comunitario de xestión e auditoría ambiental para avaliar e mellorar o seu comportamento ambiental, e para difundir a información pertinente ao público e outras partes interesadas.

No Concello de Marín, conscientes da importancia de preservar a contorna e da necesidade de establecer unha política e uns obxectivos ambientais de protección e prevención da contaminación na xestión das praias, está implantado un sistema de xestión ambiental acode ao EMAS.

As actividades desenvolvidas no marco do Sistema de Xestión Ambiental son a seguridade, rescate e primeiros auxilios, limpeza e recollida de residuos, mantemento de instalacións e accesos, servizos hixiénicos e actividades de lecer. Entre as actividades que están dentro do alcance tense en conta tamén o mantemento dos equipos municipais para dar servizo ás praias.

Xa non é a calidade das nosas augas, senón a limpeza dos areais, os servizos, os consumos responsables, a accesibilidade, os métodos de traballo que minimicen os efectos ambientais das actividades de xestión das praias e dos efectos da súa utilización polos usuarios, os que teñen como obxectivo protexer o medio ambiente e reducir a contaminación tanto nas praias como na contorna.

A preparación da campaña estival 2020 tivo o seu inicio no mes de febreiro, no que entre outros, fixáronse os obxectivos a implantar nesta anualidade, cuxo despregamento foi interrompido por la situación de alarma derivada de la pandemia COVID_19. Así, co horizonte no fin do proceso de desescalada, nestes días veñen de ser mantidas distintas reunións de traballo coas concelleiras de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, e de Turismo, Cristina Acuña, para a reconfiguración dos obxectivos prantexados, e para a adopción das medidas precisas para garantir a seguridade contra a pandemia, paralelamente co avance dos traballo de posta a punto dos nosos areais.

As liñas estratéxicas de actuación para 2020 enmárcanse, entre outros, en:
• Incremento da Sostenibilidade: Redución do consumo de auga nas praias, mediante accións de sensibilización dos usuarios en materia de consumo responsable (cartelaría), e avaliación continua de perdas na rede hidráulica
• Mellora da segregación dos residuos xerados nos areais e na sua contorna:
o Incremento da cobertura da recollida selectiva
o Redución da porcentaxe de residuos de recollida manual frente a recollida selectiva, mediante a concienciación dos usuarios en materia de recollida selectiva mediante carteis, convidando a non deixar lixo abandonado e a depositar cada fracción no seu lugar.
• Mellora na segregación de residuos urbanos asociados a canle HORECA no ámbito das praias: convenios de colaboración e dotación de medios dende o Concello
• Adaptación de protocolos de traballo do persoal de socorrismo nas praias, así como as actividades de limpeza aos protocolos derivados da Covid19

Anterior Cambios nas ubicacións das mesas electorais

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados