Plan Cultural de Grupos Artísticos e Musicais 2018

Plan Cultural de Grupos Artísticos e Musicais 2018

O obxecto do Plan Cultural de Grupos Artísticos e Musicais (PCGAM) é a difusión cultural e o desenvolvemento social a través de actuacións de agrupacións artísticas (musicais) marinenses en actos programados, previa petición dos/as presidentes/as das comisións de festas ou doutros colectivos como achega do Concello de Marín á realización das devanditas festas ou actividades que veñen a enriquecer o tecido social e dar un pulo a nosa cultura.

Có fin de concretar o PCGAM establécense as presentes condicións para a inclusión nas diferentes categorías.

BASES

Anterior Bandeiras Azuís 2018

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados