O prazo para presentarse á licitación de 8 postos nas Prazas de Abastos de Marín e Seixo remata o 10 de xuño

O prazo para presentarse á licitación de 8 postos nas Prazas de Abastos de Marín e Seixo remata o 10 de xuño

Son 4 postos en cada un dos mercados, destinados a carnicería e alimentación, peixe fresco e actividades comerciais.

Marín, 14 maio 2024

As Prazas de Abastos son espazos municipais cuxa función trascende á venda de alimentos. Son lugares de reunión, de cultura popular, de calidade gastronómica, de economía local e, por suposto, tamén de ocio e desfrute. Por iso, desde o Concello de Marín trabállase pola súa mellora constante.

Por iso, desde o Concello ábrese a licitación de 8 postos nas prazas tanto de Marín coma de Seixo, a través dun concurso para o que as persoas interesadas poderán presentar ofertas ata o luns 10 de xuño.

Acuña explicou que, especialmente no caso de Seixo, “estamos desexosos de seguir adiante, xa que neste caso notamos unha maior complicación á hora de que estes negocios estean activos”.

Tal e como se recolle na documentación administrativa, sairán os seguintes postos, co seu correspondente canon mínimo, que poderá ser mellorado á alza polas persoas licitadoras:

Mercado de Marín

PostoSuperficieDestinoCanon anual mínimo
101222,50 m2– Carnicería e chacinería
– Conxelados
– Pan e derivados de fariña
– Leite e derivados
– Froitas, verduras e outros produtos alimenticios (agás peixe fresco)
744,37 euros
11443,00 m2Peixe fresco99,25 euros
12243,30 m2Peixe fresco109,17 euros
132410,50 m2Actividade comercial de diversa índoleActividades relacionadas coa hostalaría347,37 euros

Mercado de Seixo

PostoSuperficieDestinoCanon anual mínimo
117,45 m2Carnicería e chacineríaConxeladosPan e derivados de fariñaLeite e derivadosFroitas, verduras e outros produtos alimenticios (agás peixe fresco)432,97 euros
217,50 m2Carnicería e chacineríaConxeladosPan e derivados de fariñaLeite e derivadosFroitas, verduras e outros produtos alimenticios (agás peixe fresco)434,21 euros
63,12 m2Peixe fresco77,41 euros
83,12 m2Peixe fresco77,41 euros

O equipamento dos postos, así como as obras de adecuación interna e o acondicionamiento dos mesmos, serán a cargo de cada titular, que á súa vez deberán contar coa inscrición no epígrafe correspondente no IAE e co curso de manipulador de alimentos.

As concesións outorgaranse por cinco anos sen prórrogas e non poderán acadarse máis de dos postos concesionados no mercado, contando aqueles que se poden ter na actualidade.

No prego técnico recóllense algunhas das obrigas que terán os titulares dos postos, unha vez lles sexan adxudicados, entre as que destacan:

● O pago de todas as taxas, impostos e prezos públicos correspondentes coa súa actividade
● Exercer ininterrompidamente, durante o horario que se corresponda, a súa actividade
● Efectuar diariamente a limpeza do seu posto, procurando que estea en óptimas condicións hixiénico-sanitarias
● Ter expostos os prezos por unidades ou quilogramos
● Asumir os gastos correntes de luz, auga, teléfono…

Anterior Marín estrea a primeira edición do Festival Cine do Mar

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados