Prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas que rexerán o procedemento aberto para a contratación do servizo de limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín

Prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas que rexerán o procedemento aberto para a contratación do servizo de limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín

Anterior CONTRATO ADMVO. ESPECIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BAR-RESTAURANTE EN LA PLAYA DE PORTOCELO

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados