Prego de cláusulas administrativas particulares para contratación do servizo consistente na "Dirección, consultoría e asistencia técnica global da oficina de rehabilitación de vivenda do Concello de Marin". Procedemento negociado sen publicidade

Prego de cláusulas administrativas particulares para contratación do servizo consistente na "Dirección, consultoría e asistencia técnica global da oficina de rehabilitación de vivenda do Concello de Marin". Procedemento negociado sen publicidade

Anterior ANUNCIO DA SUSPENSIÓN DA TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE DO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS E INSTALACIÓNS DEPENDENTES DO CONCELLO DE MARÍN

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados