Prego de cláusulas administrativas particulares que rexirán a contratación mediante procedemento aberto con varios criterios de adxudicación do servizo de "Limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín" 1ª parte

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexirán a contratación mediante procedemento aberto con varios criterios de adxudicación do servizo de "Limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín" 1ª parte

Anterior Anuncio polo que se convoca licitación pública para a contratación do servizo de limpeza de edificios e instalacións municipais

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados