Prego de cláusulas advas. particulares e de prescripcións técnicas que rexirán a contratación mediante procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de valoración e tramitación ordinaria do servizo de "BAR RESTAURANTE" na PRAIA de PORTOCELO

Prego de cláusulas advas. particulares e de prescripcións técnicas que rexirán a contratación mediante procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de valoración e tramitación ordinaria do servizo de "BAR RESTAURANTE" na PRAIA de PORTOCELO

Anterior Contrato administrativo especial do servizo de bar-restaurante na praia de Portocelo

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados