Prego de clausulas advas. particulares para a contratación do "suministro dunha máquina barredora aspiradora vial " mediante o procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación

Prego de clausulas advas. particulares para a contratación do "suministro dunha máquina barredora aspiradora vial " mediante o procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación

Anterior Anuncio de adxudicación do contrato de obra "Humanización da rúa Jaime Janer" incluida no PUSIM/14 á empresa OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS, SL, mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 5.02.2015

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados