Prego de prescripcións técnicas para la concesión demanial para uso privativo de varios puestos vacantes en la Plaza de Abastos de Marín y en el Mercado municipal de Seixo

Prego de prescripcións técnicas para la concesión demanial para uso privativo de varios puestos vacantes en la Plaza de Abastos de Marín y en el Mercado municipal de Seixo

Anterior Prego de cláusulas advas. particulares que rexirán a contratación mediante procedemento aberto con varios criterios de adxudicación do servizo de "Limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín" 2ª parte

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados