Prego unificado de cláusulas advas. e de prescripcións tcas. para a contratación mediante procedemento aberto con pluralidad de criterios de adxudicación e tramitación ordinaria do SERVIZO DE INFORMACIÓN E ASISTENCIA XURÍDICA AS PERSOAS USUARIAS DO CIM

Prego unificado de cláusulas advas. e de prescripcións tcas. para a contratación mediante procedemento aberto con pluralidad de criterios de adxudicación e tramitación ordinaria do SERVIZO DE INFORMACIÓN E ASISTENCIA XURÍDICA AS PERSOAS USUARIAS DO CIM

Anterior Anuncio de convocatoria de Mesa de Contratación para a apertura do SOBRE C no procedimiento de contratación administrativa especial do servizo de bar-restaurante na Praia de Portocelo

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados