Programa Cultura e Coñecemento do Entorno.

Programa Cultura e Coñecemento do Entorno.

A Concello de Marín, como cada ano, vai levar a cabo o PROGRAMA DE CULTURA E COÑECEMENTO DO ENTORNO para os centros educativos públicos e privado concertados de Educación Infantil e Educación Primaria, mediante a posta en disposición dos Centros dun importe para a contratación de empresas de autobuses para desprazamento dos menores.

Con dito programa dase cumprimento á Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, que fixa no artigo 13 coma un dos obxectivos da Educación Infantil, “b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social”, e no artigo 17 coma un dos obxectivos da educación primaria, “h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo”.

E ademais para realizar actividades para fomentar o uso da lingua galega entre os centros educativos, por exemplo para asistir ao Correlingua.

O importe adxudicado é de 250€, agás para os centros con menos de 100 alumnos que é de 150€, o que fai un total de 2.200€.

CENTRO EDUCATIVO

IMPORTE

EEI Nosa Señora do Carme

150€

EEI O Grupo

250€

CEIP de Ardán

150€

CEIP do Carballal

250€

CEIP da Laxe

250€

CEP de Sequelo-Marín

250€

CEIP de Seixo

250€

CPR La Inmaculada

250€

CPR San Narciso

250€

Escola infantil A Galiña Azul

150€

Con este PROGRAMA quérese promover que o alumnado participe nalgunha visita que de seguro aproveitará para o desenvolvemento das súas capacidades.

Anterior Remate obras Rúa da Costa.

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados