Resolución da Alcaldía de 23.06.2015 de clasificación de ofertas e requerimento de documentación ao licitador proposto como adxudicatario no expediente de contratación da obra "Pavimentación e mellora do camiño rural Bexa-Xermade-O Con"

Resolución da Alcaldía de 23.06.2015 de clasificación de ofertas e requerimento de documentación ao licitador proposto como adxudicatario no expediente de contratación da obra "Pavimentación e mellora do camiño rural Bexa-Xermade-O Con"

Anterior Anuncio de apertura pública das ofertas (sobres B) presentadas para a contratación da obra "Pavimentación e mellora de camiño rural Bexa – Xermade – O Con. Plan MARCO 2014-2015. Venres, 12.06.2015, ás 13.00 horas

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados