Visita ós centros públicos.

Visita ós centros públicos.

Esta mañán nunha visita de traballo foron visitados dous centros públicos do concello de Marín donde se están realizando obras tanto por parte da consellería de cultura, educación e ordenación universitaria como por parte da área de educación do concello de Marín.

A alcaldesa de Marín e a concelleira da área de educación acompañadas polo xefe territorial da consellería en Pontevedra, o inspector de zona e o técnico da consellería, realizaron unha visita ó CEIP de Seixo, onde foi levada a cabo unha inversión relativa ó cambio de ventanas, contando o centro neste momento con todos as ventanas novas, tendo en conta que era moi necesario xa que as humidades eran continuas e as existentes eran as primitivas do propio centro, a obra realizada ascende a 24.517,24 € e foi realizada pola empresa DAPERCONS, GESTIÓN.

Neste centro público o concello acometeu obras de mellora, conservación relativas á pintura de todos os espazos comunes, pasillos, barandas e halls de entrada tratando de ofrecer unha imaxe mellorada do centro de Seixo.
escolas1
A visita fíxose tamén o CEIP do Carballal onde por parte da Consellería estase acometendo a Reforma da instalación de calefacción no centro cunha inversión que ascende a 60.498,64 € executada polo contratista Manuel Fraguas Forte.

O concello neste centro realizará a reparación de baños, pezas do Tellado e acondicionamento en xeral.

E nos centros de secundaria como o IES Chan do Monte está acometéndose unha obra tamén de Instalación e reforma da calefacción cunha inversión de 57.898,65 € executada pola empresa TECNOSOLAR CLIMA S.L.

A inversión por parte da Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria ascende a 142.914,53 €, inversión que trata de acometer as necesidades máis importantes dos centros públicos de primaria e secundaria, así como as obras que estña levando a cabo o concello de Marín en todos os centros de ensino público e que trata de ano a ano facer unha inversión importante que redunde nunha mellora constante dos centros públicos de Marín.

Anterior Galería fotos Carreira +10 2016.

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados