Acordo da Xunta de Goberno Local de 15 de xullo de 2015 de adxudicación do contrato da obra "Pavimentación e mellora do camiño rural Bexa-Xermade-O Con", Plan MARCO 2014-2015, á empresa CONSTRUCCIONES EC CASAS, SL.

Acordo da Xunta de Goberno Local de 15 de xullo de 2015 de adxudicación do contrato da obra "Pavimentación e mellora do camiño rural Bexa-Xermade-O Con", Plan MARCO 2014-2015, á empresa CONSTRUCCIONES EC CASAS, SL.

Anterior Resolución da Alcaldía de 23.06.2015 de clasificación de ofertas e requerimento de documentación ao licitador proposto como adxudicatario no expediente de contratación da obra "Pavimentación e mellora do camiño rural Bexa-Xermade-O Con"

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados