Adxudicada a segunda fase das obras de humanización de Concepción Arenal

Adxudicada a segunda fase das obras de humanización de Concepción Arenal

A Xunta de Goberno local aprobou recentemente a adxudicación da segunda fase das obras de humanización da rúa Concepción Arenal, no tramo que vai desde a Rotonda das Anclas á rúa José Trasande. Esta adxudicación chega coa primeira fase do proxecto practicamente finalizada, dado que a pasada semana os operarios estiveron rematando cas labores de pavimentación da estrada.

A empresa que se encargará de levar a cabo a segunda fase é Oresa SL. O custe global da actuación será de 653.423 euros e, tal e como sucedeu ca primeira fase, contarase co financiamento da Axencia Galega de Infraestruturas, depende da Consellería de Infraestruturas da Xunta de Galicia.

O prazo de execución dos traballos será de seis meses, a contar desde a comprobación do replanteo.

O Concello considera moi importante o desenvolvemento deste proxecto, dada a situación tan central no núcleo urbano que ten esta rúa e pola importancia de desconxestionar a carga de tráfico diaria que soporta, mellorando o ancho dos carrís, e mellorando o espazo público dos peóns, gañando tamén metros para as beirarrúas. Isto conseguise ca supresión dunha das liñas de aparcadoiros.

O obxectivo tamén é o de mellorar a parte interna, é dicir, todo o que ten que ver cos sistemas de abastecementos, que xa se atopaban nun estado de conservación malo, debido ao paso do tempo, e que xeraban moitos problemas de avarías.

Anterior A Asociación Cultural Musimarín estrea as súas novas instalacións

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados