Anuncio de clasificación de ofertas e requeremento de documentación ao licitador que presentou a máis ventaxosa en relacion co contrato administrativo especial do Servicio de Bar Restaurante na Praia de Portocelo

Anuncio de clasificación de ofertas e requeremento de documentación ao licitador que presentou a máis ventaxosa en relacion co contrato administrativo especial do Servicio de Bar Restaurante na Praia de Portocelo

Anterior Prego unificado de cláusulas advas. e de prescripcións tcas. para a contratación mediante procedemento aberto con pluralidad de criterios de adxudicación e tramitación ordinaria do SERVIZO DE INFORMACIÓN E ASISTENCIA XURÍDICA AS PERSOAS USUARIAS DO CIM

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados