Anuncio de licitación para a contratacion por procedemento aberto do "Servizo de limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín"

Anuncio de licitación para a contratacion por procedemento aberto do "Servizo de limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín"

Anterior Prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas que rexerán o procedemento aberto para a contratación do servizo de limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Marín

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados