Anuncio de requeremento de documentacion ao licitador que presentou a oferta mais ventaxosa para a adxudicación da obra de "Acondicionamento de acceso principal á Praza de Abastos de Marín"

Anuncio de requeremento de documentacion ao licitador que presentou a oferta mais ventaxosa para a adxudicación da obra de "Acondicionamento de acceso principal á Praza de Abastos de Marín"

Anterior Contratación do Servizo de "Limpeza de edificios e instalacions dependentes do Concello de Marín" Acordo plenario de 12.09.2014, de clasificación de ofertas e requeremento de documentación xustificativa ao licitador que presentou a oferta mais ventaxosa

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados