Campamentos de verán de conciliación

Campamentos de verán de conciliación

Lugar
Datas
Prazas
CEIP DA LAXE
1 – 15 de xullo
75 prazas
CEIP DA LAXE
18 – 29 de xullo
75 prazas
CASA DE CULTURA MOGOR
18 – 29 de xullo
25 prazas
CEIP DA LAXE
1 – 12 de agosto
50 prazas
CEIP SEIXO
1 – 12 de agosto
25 prazas
CEIP DA LAXE
16 – 31 de agosto
50 prazas

Durante o verán, o Concello organiza unha serie de campamentos urbanos de conciliación cos que axudar ás familias de Marín a coordinar as vacacións dos rapaces e rapazas e cos que facer desfrutar a estes últimos dunha quincena diferente sen saír do seu propio concello.

Os campamentos de conciliación do verán teñen a súa inscrición aberta a partir deste luns 2 de maio e na web xa se pode descargar a folla que hai que cumplimentar cos datos do solicitante para poder gardar unha das 300 prazas que se ofertan.

O prezo público será o mesmo que todos os anos, 30€ por cada neno ou nena. Mantéñense as catro quincenas para os campamentos urbanos e as dúas para o rural, volvendo a ofertar 300 prazas coma antes da COVID-19.

O prazo de presentación rematará o 20 de maio e o listado de prazas concedidas sairá antes do venres 28.

PECHADA

Estado da convocatoria:

Para facer a tramitación de xeito telemático, é necesario contar cun certificado dixital. No caso de non telo, pode solicitarse no propio Concello a través deste ligazón.

WEBS ASOCIADAS

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados