Política de Privacidade

Política de Privacidade

Última actualización: 15 de xuño de 2022

1.- Descripción

 • Responsable do tratamento: Concello de Marín
 • Domicilio a efectos de notificacións: Avenida Ourense s/n, 36900 Marín. (Pontevedra)
 • NIF: P3602600C
 • Correo electrónico: alcaldia@concellodemarin.es

A aceptación da política de privacidade de https://www.concellodemarin.es/ (en diante “Política de Privacidade”), é condición necesaria para o uso da nosa páxina web (en diante “Servizo”).

Esta Política de Privacidade regula a recompilación, tratamento e uso da túa información persoal e non persoal como usuario do Servizo, a partir da data de entrada en vigor que aparece no encabezado.

https://www.concellodemarin.es/ non vende a terceiros a túa información persoal e sempre che pedirá consentimento antes de utilizar os teus datos para calquera fin distinto dos que se describen nesta Política de Privacidade.

Para tratar os teus datos persoais, https://www.concellodemarin.es/ cumpre coa lexislación vixente, local e europea, así como a súa normativa de desenvolvemento.

Por iso adopta as medidas técnicas e organizativas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e subtracción dos datos persoais facilitados. Sempre de acordo ao estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos…

2.- Datos persoais recompilados

Os datos persoais recompilados pola páxina web chegaranos por dous vías: 1) a recompilada automaticamente e 2) a que nos proporciones voluntariamente.

2.1.- A recompilada automáticamente

Esta información consistirá en:

 • A recompilada mediante cookies ou mecanismos similares almacenados no teu dispositivo, sempre co teu consentimento. Consulta a nosa Política de Cookies para máis información.
 • A IP desde a que se realiza a conexión, o tipo de dispositivo usado e as súas características, a versión do sistema operativo, o tipo de navegador, o idioma, a data, o país, a hora da solicitude, a URL de referencia ou a rede móbil empregada (entre outros).
 • Datos de uso do Servizo e posibles erros detectados durante a súa utilización.
 • Datos sobre a túa localización física mediante diferentes tecnoloxías: os sinais de GPS enviadas por un dispositivo móbil ou a información sobre puntos de acceso Wi-fi ou antenas de telefonía móbil máis próximas. En calquera caso, estes datos recompílanse sempre de acordo coa configuración de privacidade do teu dispositivo.

2.2.- A que proporcionas voluntariamente

Esta información consistirá en:

 • A información, persoal ou non, que puidesen conter as mensaxes enviadas a través das canles de contacto ou opinión establecidos no Servizo, por exemplo o teu nome, alias ou correo electrónico

3.- Dereitos e finalidades

Informámosche que o enchemento dos formularios ten carácter voluntario. Agora ben, se non recheas os campos obrigatorios (marcados cun asterisco) o uso do Servizo non será posible ou se verá limitado.

Os datos persoais que nos facilites quedan incorporados e serán tratados nos ficheiros titularidade de https://www.concellodemarin.es/, co fin de poder atender as túas peticións, prestar o servizo solicitado e manterche informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos.

Podes exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, portabilidad, limitación, oposición, información, a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas e dereito ao esquecemento dos teus datos de carácter persoal mediante correo electrónico dirixido a alcaldia@concellodemarin.es

Deberás identificarche co teu nome e apelidos, ademais dunha copia do teu DNI ou IDE nacional. Podes atopar os diferentes modelos para exercer tales dereitos:

 • Dereito de acceso
 • Dereito de rectificación
 • Dereito portabilidad
 • Dereito de limitación
 • Dereito de oposición
 • Dereito ao esquecemento
 • Dereito a ser obxecto de decisións individuais automatizadas
 • Dereito de información

https://www.concellodemarin.es/ comprométese a respectar a confidencialidade dos datos recolleitos no ficheiro, utilizalos de acordo coa finalidade do mesmo, dar cumprimento á súa obrigación de custodia e adoptar todas as medidas requiridas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado dos datos, de acordo á normativa aplicable.

4.- Lexitimación

El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte do Concello de Marín, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa.

5.- Uso dos datos

https://www.concellodemarin.es/ usará os datos recompilados para:

 • Administrar, proporcionar e actualizar o Servizo.
 • Atender as cuestións que expoñas.
 • Manter a seguridade do Servizo, investigar actividades ilícitas, facer cumprir as nosas condicións de uso e axudar aos corpos e forzas de seguridade do estado no marco das súas eventuais investigación

Así mesmo, https://www.concellodemarin.es/ poderá utilizar a información persoal e non persoal dos usuarios en forma de datos agregados e anónimos para mostralos a terceiros.

Tamén poderá compartir estatísticas e a información demográfica sobre os usuarios e a súa utilización do Servizo con terceiros. Nada disto permitirá a eses terceiros identificarche persoalmente.

Podes comprobar como vamos a tratar os seus datos neste ligazón

6.- Conservación dos datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

7.- Datos compartidos con terceiros

Hai terceiros que xestionan parte do Servizo.

A eles https://www.concellodemarin.es/ esíxelles que cumpran esta Política de Privacidade no que lles resulte aplicable, ademais de ter a súa propia. Con todo, https://www.concellodemarin.es/ non será responsable do cumprimento de dicha política.

Baixo algunhas circunstancias, https://www.concellodemarin.es/ poderá compartir, usar ou preservar con terceiros algunha da información persoal recompilada:

 • Para prestar o Servizo:
  • Os provedores de servizos que prestan funcións no noso nome, por exemplo aloxamento web, analítica comercial ou márketing. Estes provedores de servizos poden recompilar e ter acceso á información que lles sexa necesaria para desempeñar as súas funcións, pero non teñen permitido compartir ou utilizar a información para ningún outro propósito.
 • Para cooperar coas autoridades competentes:
  • Se cremos que é razoablemente necesario para satisfacer calquera lei, proceso legal ou interese lexítimo en calquera parte do mundo. En calquera caso, só proporcionaremos a información estritamente requirida.
  • Se cremos que esta acción é apropiada para facer cumprir coas condicións de uso de https://www.concellodemarin.es/.
  • Se é necesario para detectar ou previr a fraude ou cuestións relacionadas coa seguridade de https://www.concellodemarin.es/, os seus provedores e usuarios

8.- Medidas de seguridade

https://www.concellodemarin.es/ adopta todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para protexer a seguridade e integridade da información persoal e non persoal recompilada. Tanto fronte a accesos non autorizados como a súa alteración, perda ou destrución accidentais.

O envío e a remisión de datos que realices a través do Servizo, atópase protexido por técnicas de seguridade electrónica na rede como o protocolo SSL. Así mesmo, a información fornecida e almacenada nas bases de datos de https://www.concellodemarin.es/ atópase igualmente protexida por sistemas de seguridade que impiden o acceso aos mesmos por terceiros non autorizados.

https://www.concellodemarin.es/ realiza os seus mellores esforzos para dispoñer dos sistemas máis actualizados para a eficacia destes mecanismos de seguridade. Ademais, https://www.concellodemarin.es/ almacena a información persoal e non persoal durante tanto tempo como permita e esixa a normativa. A que non se necesita destrúese periodicamente.

A pesar do anterior, https://www.concellodemarin.es/ non pode garantir a seguridade absoluta da información recompilada, polo que debes colaborar e utilizar en todo momento o sentido común sobre a información compartida.

Neses casos, debes ser consciente que publicas os datos baixo a túa propia responsabilidade. https://www.concellodemarin.es/ non pode garantir que a información publicada non será vista por persoas non autorizadas. Entendes e recoñeces que, mesmo despois da súa eliminación, a información persoal e non persoal pode permanecer visible en caché ou se outros usuarios copiárona ou almacenado.

9.- Perfís en redes sociais

Contamos con perfís nalgunhas das principais redes sociais da internet, sendo O CONCELLO DE MARÍN responsable do tratamento en relación cos datos publicados nas mesmas.

Eses datos serán tratados segundo a rede social permita aos perfís corporativos.

10.- Modificacións na Política de Privacidade

Poderemos actualizar esta Política de Privacidade no futuro.

Informarémosche sobre os seus cambios enviando un aviso á dirección de correo electrónico facilitada e/ou colocando un aviso nun lugar prominente da nosa web.

11.- Contacto

Se tes dúbidas sobre esta Política de Privacidade, contacta connosco enviándonos un correo electrónico a: alcaldia@concellodemarin.es

WEBS ASOCIADAS

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados