Concurso Literario

XVII Premio de Narración Curta Concello de Marín

Os textos da modalidade de adultos deberán ser inéditos, de temática libre e escritos en lingua galega, cunha extensión de entre 5 de 10 páxinas a unha soa cara en tamaño DIN A4. Ademais, o tipo de letra deberá ser “Times New Roman” ou similar a 12 puntos de tamaño.

Cada participante poderá presentar un traballo como máximo ata o vindeiro 28 de abril ás 14:00 horas. Así, concederase un único premio de 1.000 euros xunto cunha placa.

Formulario de inscripción modalidade de adultos

  Adxunta o arquivo do teu relato (obrigatorio) - Formato .DOC ou PDF

  Peso máximo 10MB


  XVII Premio de Narración Curta para Escolares Concello de Marín

  Os textos da modalidade para escolares deben ser inéditos, de temática libre e escritos en lingua galega, cunha extensión máxima de 3 páxinas a unha soa cara en tamaño DIN A4. Valorarase a orixinalidade, a utilización da lingua galega e a redacción; e o prazo de admisión dos traballos pecharase o 28 de abril ás 14:00 horas.

  Cada centro educativo poderá presentar un máximo de 3 traballos por categoría: Educación Primaria (1º e 2º curso), Educación Primaria (2º e 4º curso), Educación Primaria (5º e 6º curso), e Educación Secundaria (1º e 2º curso). Así, o xurado concederá tres premios por categoría consistentes en material escolar e unha placa.

  Formulario de inscripción modalidade escolar

   Categoría (obrigatorio)

   Adxunta o arquivo do teu relato (obrigatorio) - Formato .DOC ou PDF

   Peso máximo 10MB


   Deputación Pontevedra

   Este certame faise con cargo á liña de subvencións axudas para promover, fomentar e difundir as actividades encamiñadas á dinamización da lingua galega, co fin de potenciar o uso do noso idioma no ámbito socioeconómico e, en xeral, en todos os sectores de importancia con repercusión social, da Deputación de Pontevedra

   2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados