Convocatoria de oposición para unha praza de técnixo de xestión

Convocatoria de oposición para unha praza de técnixo de xestión

Rematado o prazo de presentación de instancias, de acordo co previsto nas “BASES DA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN PARA UNHA PRAZA DE FUNCIONARIO DE CARREIRA TÉCNICO DE XESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN XERAL”, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o 16 de agosto de 2019, esta Alcaldía, no uso das facultades que ten atribuídas polo art. 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

LISTAXE PROVISIONAL

Anterior O estadio de San Pedro estrea un novo almacén para o material de atletismo

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados