Convocatoria do acto publico de apertura do sobre B no expte. de contratación de obras "Eficiencia enerxética no alumeado exterior da PO 551 pertencente ao termo municipal de Marin" (PUSIM/14) para o martes 10/02/15 as 8.30

Convocatoria do acto publico de apertura do sobre B no expte. de contratación de obras "Eficiencia enerxética no alumeado exterior da PO 551 pertencente ao termo municipal de Marin" (PUSIM/14) para o martes 10/02/15 as 8.30

Anterior Acordo de Xunta de Goberno Local de 15.01.2015, de clasificación de ofertas e requirim. de documentación a CONSTRUCCIONES E. C. CASAS, SL, no expediente de adxudicación da obra "Adecuación, Mellora e conservación de viais no Concello de Marín"

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados