Convocatoria do acto publico de apertura do sobre B no expte. de contratación do servicio de "Dirección, consultoria e asistencia técnica do ARI" Mércoles, 18.03.2015. 9 horas

Convocatoria do acto publico de apertura do sobre B no expte. de contratación do servicio de "Dirección, consultoria e asistencia técnica do ARI" Mércoles, 18.03.2015. 9 horas

Anterior Prego de clausulas advas. particulares para a contratación do "suministro dunha máquina barredora aspiradora vial " mediante o procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados