Eleccións ao Parlamento Europeo 9J
Elecciones europeas 2024

Eleccións Europeas 2024

Consulta toda a información dispoñible sobre as Eleccións ao Paralamento Europeo, celebradas o 9 de xuño do 2024.

Última hora
  • Realizado o sorteo para a designación de membros da mesa electoral no Pleno extraordinario celebrado o 2/05/2023 ás 13.30 hotas, estase procedendo á notificación das designacións de Presidente e Voval (e suplentes) das Mesas Electorais e entrega do Manual de Instruccións dos Membros de Mesa Electoral.

    Os cargos de Presidente e Vocal das Mesas Electorais son obligatorios, salvo que exista causa xustificada, que deberá alegarse ante a Xunta Electoral da Zona de Pontevedra. Tras a recepción da notificación, os designados dispoñen dun prazo de sete días para alegar ante a Xunta Electoral de Zona causa xustificada e documentada que impida a aceptación do cargo. A Xunta resolve sen ulterior recurso no prazo de cinco días e comunica, no seu caso, a substitución producida ao primeiro suplente.

  • Realizado el sorteo para la designación de miembros de la mesa electoral en el pleno extraordinario celebrado el 2/05/2023 a las 13.30, se está procediendo a la notificación de las designaciones de Presidente y Vocal (y suplentes) de las Mesas electorales y entrega del Manual de instrucciones a los Miembros Mesa Electoral.

    Los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electores son obligatorios, salvo que exista causa justificada que deberá alegarse ante la Junta Electoral de Zona de Pontevedra. Tras la recepción de la notificación, los designados disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que impida la aceptación del cargo. La Junta resuelve sin ulterior recurso en el plazo de cinco días y comunica, en su caso, la sustitución producida al primer suplente

  • Desde el 19 de abril se abre el plazo para la PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS por los representantes de los partidos, federaciones y coaliciones y por los promotores de las agrupaciones de electores ante la Junta Electoral competente.

  • Finalizado el plazo para la consulta del censo electoral y para presentar reclamaciones al respecto, quedan dos días para tener que proceder a la EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LAS RECTIFICACIONES consecuencia de las reclamaciones y notificación de las resoluciones a los reclamantes, que deberá realizarse el próximo viernes 21 de abril.

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados